Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Izrael - země zaslíbená OBSAZENO

Izrael to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie a národní parky, vykopávky starověkých měst v protikladu k nejmodernějším technologickým zařízením v blízkosti moderních měst, zelené lány uprostřed pouště ale také židovské, křesťanské (i muslimské) památky, často popisované v Bibli. Pojeďte se s námi přesvědčit, že označení \"země zaslíbená\" nese oprávněně.


Odjezd:    25.04.2018 (21:15)
Návrat:    06.05.2018 (21:30)
Počet nocí:    10
Ubytování:    1 × Micpe Ramon
2 × Eilat
7 × Betlém

10 × * * *
Stravování:    10 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    26 450 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $150Celková cena zájezdu:    26 450 Kč + 150 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 10 x ubytování ve 3* hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa celkem 150 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní akce v Eilatu (šnorchlování na korálovém útesu, potápění s delfíny, návštěva podmořské observatoře apod.) platí si každý podle svého rozhodnutí


Doplňující informace

Nabízíme Vám poznávací zájezd, který navštíví to nejzajímavější především z jižní a střední části této výjimečné země a to jak místa, která nemůže vynechat žádný návštěvník Izraele (Jeruzalém, Betlém, Tel Aviv) tak i místa, kam turisté tolik nejezdí (oblast Samařska, hora Gerizim, hora Kabir, dolina Šefela aj.). Vykoupáme se ve třech ze čtyř izraelských moří (Středozemním, Rudém a Mrtvém) a zažijeme krásnou atmosféru Negevské pouště. To vše s nadstandardním průvodcovským servisem, který uspokojí i velmi náročné klienty. Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků.

 

TENTO ZÁJEZD JE JIŽ ŽEL OBSAZEN.


Program zájezdu
25.04.2018
(Středa)
odlet do Izraele

sraz ve 21:15 na letišti v Praze, odbavení k odletu, odlet ve 23:45

26.04.2018
(Čtvrtek)
přílet do Tel Avivu, Ašdod, Aškelon, Micpe Ramon

přílet do Tel Avivu ve 4:35, po odbavení odjedeme směrem na jih. U přístavního města Ašdodu se zastavíme u památníku Ad Halom, připomínajícího záchranu Izraele letadly z Československa v roce 1948. V nedalekém Aškelonu navštívíme vykopávky starověkého biblického přístavu a zároveň si dopřejeme osvěžující koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži, která je součástí areálu vykopávek. Odtud pojedeme přímo do srdce Negevské pouště do pouštního střediska Micpe Ramon, kde nás čeká uchvacující vyhlídka do největšího pouštního kráteru v Izraeli. Ubytujeme se zde a po večeři nás čeká zasloužený nocleh.

Ubytování: Micpe Ramon ( * * *, Polopenze)
27.04.2018
(Pátek)
kibuc Neot Smadar, přejezd do Eilatu

Po snídani budeme pokračovat pouští na jih k jednomu z mladších pouštních kibuců, který se nazývá Neot Smadar. Během exkurze se dozvíme mnoho zajímavého nejen o zúrodňování pouště, ale také o umělecké realizace členů kibucu. Pokračovat budeme až na jih Izraele, do přístavního města Eilatu na břehu Rudého moře, zde se ubytujeme a po šabatové večeři možná ještě někdo vyrazí na plážovou promenádu nedaleko hotelu.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
28.04.2018
(Sobota)
volný den v Eilatu

Dnes nás čeká snídaně a po ní celodenní odpočinek u Rudého moře. Jak s ním kdo naloží je jeho věc, možností je mnoho: koupání na centrální pláži nebo návštěva přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes, kde je také možné se koupat a šnorchlovat na korálovém útesu. Dále je možné navštívit eilatskou podmořskou observatoř a akvária, ve kterých chovají různé druhy ryb a mořských živočichů. Vrcholnou atrakcí může být návštěva Delfíního zálivu, kde se vyskytují divocí delfíni z volného moře a je dokonce i možnost se s nimi potápět. Tyto akce jsou fakultativní a každý si je platí sám podle svého uvážení. Večer nás čeká v hotelu dobrá košer večeře a nocleh.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
29.04.2018
(Neděle)
Timna, Mrtvé moře, Betlém

Po snídani odjíždíme z Eilatu pro změnu na sever. První zastávkou je národní park Timna, ve kterém se nacházely starověké měděné doly, ze kterých získával měď i slavný král Šalomoun. V nedaleké oáze je další zajímavost - model izraelského svatostánku (ve skutečné velikosti a původním provedení) na místě kde možná stával před 3.500 lety. Odtud projedeme Negevskou pouští ke světoznámému Mrtvému moři, kde se ponoříme do vln, ve kterých se nelze potopit - na nejnižším bodě zeměkoule (-420 m pod hladinou světového oceánu). Cestou do Betléma se zastavíme u místa, kde stávala Gomora jedno z měst zničených mimořádnou katastrofou v době Abrahamově. Následovat bude přejezd do Betléma, ubytování v hotelu, večeře a nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
30.04.2018
(Pondělí)
celodenní Jeruzalém

Začneme snídaní, poté nás čeká celodenní prohlídka Jeruzaléma, se zaměřením na pamětihodnosti křesťanské a muslimské čtvrti Starého města. Vyjde i čas pro osobní volno v Jeruzalémě. Navečer se vrátíme do hotelu, navečeříme a jak kdo naloží ze zbytkem večera je už jeho věc.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
01.05.2018
(Úterý)
Šílo, hora Gerizim, Šekem, hora Kabir, Ráma

Po snídani vyrazíme do oblasti Samařska. Nejprve se podíváme do Šíla, kde před více než 3.000 lety stával izraelský svatostánek v době kněze Elího. Odtud budeme pokračovat na horu Gerizim, kde žije nejmenší národ světa potomci starověkých Samaritánů. Nedaleko se rozkládá palestinské město Náblus, ve starověku se nazývalo Šekem a je zde dodnes původní Jákobova studna. Poté vyjedeme ještě na horu Kabir, jejíž výhled nám umožňuje vidět historii starověkého Izraele jak na plastické mapě. Navečer se cestou do hotelu zastavíme v Rámě, kde si prohlédneme hrobku proroka Samuele s výhledem na Jeruzalém. Po návratu na hotel si vychutnáme večeři a odpočinek po náročném dni.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.05.2018
(Středa)
Jeruzalém z doby biblické

Den začneme snídaní, po ní vyjedeme na Olivovou horu, odkud je panoramatický výhled na jeruzalémské Staré město. Údolím Kidron projdeme do Davidova města a zde sestoupíme do podzemí. Prohlédneme si 2.800 let starou vodní štolu k prameni Gíchonu s možností volby mezi suchou a mokrou (obtížnější ale krásnou) cestou, dále vodní nádrž Siloe a vystoupáme k Ofelu chrámovému podhradí s původním chrámovým schodištěm. Odpoledne navštívíme nejsvětější místo judaismu - Zeďřků a židovskou čtvrť starého Jeruzaléma. V podvečer se vrátíme do hotelu k výborné večeři a noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
03.05.2018
(Čtvrtek)
jeruzalémské hradby, Zahradní hrob, Sidkiášova jeskyně, Betlém

Po snídani přejedeme opět do Jeruzaléma, kde nás čeká zajímavá procházka po městských hradbách, končící u Damašské brány. Nedaleko odtud je Zahradní hrob -možné místo, kde byl pohřben Ježíš Kristus a Sidkiášova jeskyně, odkud byl těžen kámen pro stavbu židovského chrámu. Navečer si v Betlémě prohlédneme baziliku Narození Páně a přilehlý jeskynní systém. Odtud se vrátíme na hotel, užijeme si večeři a odpočinek.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
04.05.2018
(Pátek)
starověké a přírodní zajímavosti v dolině Šefela

Dnešek začneme jako vždy snídaní a po ní vyrazíme na jihozápad do pobřežní nížiny zvané Šefela. Zde se seznámíme s historií tří významných starověkých sídlišť Geraru (Tel Haror), Lakíše a Gezeru, zmiňovaných ve Starém Zákoně. Večer se vrátíme opět na hotel k večeři a noclehu. Pro zájemce proběhne setkání na zahájení šabatu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.05.2018
(Sobota)
sobotní volný program v Jeruzalémě

Po snídani přejedeme do Jeruzaléma, kde bude volný program pro zájemce s možností návštěvy sobotních bohoslužeb v místní adventní církvi. Odpoledne bude společná procházka po střechách Starého města místní zajímavost, navečer přejezd do Betléma, večeře, balení a nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
06.05.2018
(Neděle)
Tel Aviv, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem, odtud pojedeme do Tel Avivu, kde bude volný program s možností návštěvy širokého spektra galerií a muzeí, zájemci mohou utratit poslední šekely na vyhlášeném velikém tržišti HaCarmel. Kdo nechce běhat po městě, může se koupat ve Středozemním moři na nedaleké příjemné pláži. Okolo 14. hodiny odjedeme na letiště, kde nás bude čekat obvyklý odbavovací maraton, potom odlet v 18:25 a přílet do Prahy ve 21:30 místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána emailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 13.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018