Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Izrael o svátku světel

Příjemně teplé podzimní počasí v Jeruzalémě a v každém okně rozsvícené vánoční chanukie. Lidé, kteří se zdraví, usmívají se na sebe a vzájemně se obdarovávají. To je atmosféra židovského svátku chanuka na který Vás letos zveme.


Odjezd:    29.11.2018 (21:00)
Návrat:    06.12.2018 (09:00)
Počet nocí:    6
Ubytování:    3 × Tiberias
3 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    19 790 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    19 790 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní návštěvu Masady (23 USD) – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Chanuka - svátek světel, je židovskou obdobou našich Vánoc, byť má zcela odlišný původ. Židé nezdobí vánoční stromečky, ale rozsvěcují zvláštní svícny zvané Chanukie a staví je do oken nebo dokonce před dům, aby byly co nejlépe vidět. Každý den se na svícnu zapaluje jedna svíce navíc a rozzářené ulice i domy podtrhují oslavu znovuposvěcení jeruzalémského chrámu ve druhém století před naším letopočtem. Zároveň vládne celých osm dní svátku radostná a uvolněná atmosféra, Židé se vzájemně obdarovávají a rádi hostí i neznámé cizince. Pojeďte s námi tento svátek zažít na vlastní kůži.

Zároveň se jedná o poznávací zájezd. Navštívíte Jeruzalém, Betlém, Jericho, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Akko a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve světoznámém Mrtvém moři a v termálních jezírkách Gan HaShlosa, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu


Program zájezdu
29.11.2018
(Čtvrtek)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje s odlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 hod.

30.11.2018
(Pátek)
přílet, Jaffa, Haifa, Akko, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u akvaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Cesareu Přímořskou. Moderní přístav Haifa leží na úbočí pohoří Karmel a nejlepší výhled na město je z vyhlídky u karmelitánského kláštera Stella Maris a také od světoznámých perských zahrad. Na druhé straně Haifské zátoky se rozkládá starověký přístav Ptolemais, dnešní Akko. Procházka starým centrem Akka na nás dýchne historií dávných věků. Následovat bude přejezd do Tiberias, lázeňského města na břehu Galilejského moře, zde se ubytujeme, výborně navečeříme a zaslouženě dobře vyspíme.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
01.12.2018
(Sobota)
Chacor, Dan, prameny Jordánu, Golany

Začneme košer snídaní, po které vyrazíme na sever ke starověkému kenaanskému městu Chacor. Odtud přejedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat vydatná večeře a po ní možná ještě někdo vyrazí na procházku do Tiberias.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
02.12.2018
(Neděle)
Safed, Galilejské moře a okolí

Po dobré snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud přejedeme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní účast na zahájení svátku chanuka – zapalování prvního chanukového světla. Po návratu na hotel se navečeříme a budeme pomalu balit na zítřejší odjezd.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
03.12.2018
(Pondělí)
Támar B'Kfar, Gan HaShlosha, Jordán, Jericho

Posnídáme a rozloučíme se s naším hotelem. Cestou na jih se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou bude krásná přírodní rezervace Gan Ha Shlosha – kde nás čeká koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C. Údolím Jordánu přejedeme do Judska, a navštívíme místo zvané Qasr Al Yahud na břehu řeky Jordán. Zde působil Jan Křtitel a pokřtil zde Ježíše. Nedaleké Jericho se pyšní tituly nejstarší a nejníže položené město na Zemi, před téměř 3.500 lety ho dobyl Jozue,a máme o něm mnoho historických i biblických informací. Prohlédneme si nejzajímavější pamětihodnosti a přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme a po dobré večeři bude následovat příjemný nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
04.12.2018
(Úterý)
Jeruzalém, Betlém

Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma a prohlédneme si centrum Starého města - zejména pamětihodnosti židovské čtvrti, mezi kterými nebude samozřejmě chybět Zeď nářků. Arabskou čtvrtí přejdeme k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Odpoledne se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat bohatá večeře a opět zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.12.2018
(Středa)
Masada / Ein Gedí, Kumrán, Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Poté přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na závěrečnou večeři, po ní nás čeká balení a kratší nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
06.12.2018
(Čtvrtek)
Jeruzalém, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a přejedeme do Jeruzaléma. Z Olivové hory je nádherný panoramatický pohled na Jeruzalém. Odtud sejdeme ke Getsemanské zahradě a projdeme přes údolí Kidron k dalším pamětihodnostem Starého města. Po poledni odjedeme na letiště do Tel Avivu, kde nás čeká odbavovení a odlet do ČR v 18.25 hod. s příletem do Prahy ve 21:30 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 9.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018