Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2019 Izrael od Dan po Bersabé (rozšířený okruh)

Starověký Izrael byl popisován jako země rozkládající se mezi Dan na severu a Beer Šebou na jihu. Celá oblast je doslova prošpikována historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za shlédnutí.

Nabízíme Vám poznávací zájezd s nadstandardně rozšířeným okruhem, ve kterém projedeme toto území křížem krážem a ukážeme si nejen nejdůležitější místa připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát Izrael.


Odjezd:    15.03.2019 (21:30)
Návrat:    24.03.2019 (21:30)
Počet nocí:    8
Ubytování:    5 × Betlém
3 × Tiberias

8 × * * *
Stravování:    8 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    24 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $150Celková cena zájezdu:    24 890 Kč + 150 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem

- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:
  • spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

  • fakultativní návštěvu Masady (cena 23 USD včetně lanovky)


Doplňující informace

Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie, vykoupáme se v Mrtvém a Galilejském moři i v termálních jezírcích. Nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby rybářských loděk, které jako by z oka vypadly těm na kterých se zde plavíval Ježíš a jeho učedníci.

To vše pod vedením známého a zkušeného průvodce a znalce Izraele, s ubytováním ve slušných hotelech a pohodlným cestováním.


Program zájezdu
15.03.2019
(Pátek)
Odlet do Izraele

večerní sraz na letišti v Praze ve 21:30, odbavení, odlet do Izraele ve 23:50

16.03.2019
(Sobota)
Přílet do Izraele, Beer Ševa, Avdat, Sde Boker

Přílet do Izraele v 04:35, po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme směrem na jihovýchod k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Dále pokračujeme na zachovalé pozůstatky nabatejského města Avdat, které leží v srdci negevské pouště a přestože bylo důležitou karavanní křižovatkou, nebyl v něm jediný zdroj podzemní vody. Úžasné a těžko pochopitelné místo. Poté se zastavíme na místě posledního odpočinku prvního izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat. Odpoledne přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a čeká nás zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
17.03.2019
(Neděle)
Jeruzalém – město velkého Krále

Po snídani začneme prohlídku Jeruzaléma na hoře Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odtud projdeme křesťanskou čtvrtí do centra Starého města, kde si prohlédneme další z místních pamětihodností a podíváme se také na provoz na jeruzalémských střechách, což je zajímavý místní fenomén. Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři a noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
18.03.2019
(Pondělí)
Jeruzalém, Betlém

Po dobré snídani vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém. Potom sejdeme z Olivové hory do Getsemanské zahrady. Přejdeme údolí Kidron a Lví branou vstoupíme do města. Navštívíme autentické vykopávky Bethesdy a potom se zastavíme na Litostrotos v místě, kde stávala v biblických dobách římská pevnost Antonia, ve které Pilát soudil Ježíše. Nesmíme vynechat ani Zahradní hrob – místo, kde byl podle některých zdrojů ukřižován a pohřben Ježíš Kristus Odpoledne se přesuneme do Betléma, kde si prohlédneme místa spojená s narozením Ježíše Krista.Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře a zasloužený odpočinek.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
19.03.2019
(Úterý)
Samařsko – Šílo, Hora Gerizim – Samaritáni, hora Kabir – starozákonní dějiny

Po snídani vyrazíme do oblasti Samařska. Nejprve se podíváme do Šíla, kde před více než 3.000 lety stával izraelský svatostánek v době kněze Elího. Odtud budeme pokračovat na horu Gerizim, kde žije nejmenší národ světa – potomci starověkých Samaritánů. Nedaleko se rozkládá palestinské město Náblus, ve starověku se nazývalo Šekem a je zde dodnes původní Jákobova studna. Poté vyjedeme ještě na horu Kabir, jejíž výhled nám umožňuje vidět historii starověkého Izraele jak na plastické mapě. Po návratu na hotel si vychutnáme večeři a odpočinek po náročném dni.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
20.03.2019
(Středa)
Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Poté přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou orientální večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
21.03.2019
(Čtvrtek)
odjezd na sever, řeka Jordán, Gan HaShlosha, Galilejské moře, Tiberias

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na sever do Galileje. Zastavíme se u řeky Jordánu na místě zvaném Qasr Al Yahúd – jedná se o autentické místo, kde křtil Jan Křtitel. Další zastávka bude v Gan HaShlosha – vykoupeme se v termálních jezírkách s celoročně teplou vodou. Následovat bude mošav Tamar B´Kfar – inspirativní příběh pionýrské rodiny Schneidmannů a jejich farmy na pobřeží Galilejského moře, Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - plavba po Galilejském jezeře v dřevěné rybářské lodi. Po ní příjezd na hotel v Tiberias, ubytování, výborná večeře a nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
22.03.2019
(Pátek)
Safed, Galilejské moře a okolí

Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. V podvečer se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. Po návratu na hotel nás bude čekat pravá šabatová večeře a noční odpočinek.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
23.03.2019
(Sobota)
Podhůří Hermonu a Golanské výšiny

Po dobré košer snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko odtud si prohlédneme biblickou Cesareu Filipovu a pohanskou svatyni u pramene Banyias. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silni ci č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a už si budeme balit na zítřejší odjezd.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
24.03.2019
(Neděle)
Armageddon, Muchraka, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme směrem na jihozápad ke Středozemnímu moři. Projedeme do doliny Armageddon (místem poslední bitvy v závěru světových dějin) a poté vyjedeme na vrcholek pohoří Karmel na místo zvaném Muchraka, kde proběhl známý boj proroka Eliáše s Bálovými proroky. Odtud je nádherný výhled na velkou část severního Izraele. Po příjezdu na letiště do Tel Avivu nás čeká odbavovací proces, odlet do ČR v 18:25 hod. a přílet do Prahy ve 21:30 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na výše uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z výše uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 12.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019