Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2019 Izrael - země 4 moří (velký okruh Izraelem s výjezdem do jordánské Petry) REZERVOVÁNO !!!

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících ke starověkému Izraeli a mimo jiné i úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců. Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný, projede Izraelem od nejsevernějšího po nejjižnější výběžek Izraele a na dva dny odskočí do Jordánska navštívit světoznámou Petru. Bonusem je koupání ve všech 4 mořích s nimiž je Izrael spojen.

 


Odjezd:    03.04.2019 (08:30)
Návrat:    14.04.2019 (21:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    2 × Tiberias
5 × Betlém
2 × Petra
2 × Eilat

11 × * * *
Stravování:    11 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    30 850 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $250Celková cena zájezdu:    30 850 Kč + 250 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně všech leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli a Jordánsku moderním klimatizovaným autokarem

- 11 x ubytování ve *** hotelu , vše s polopenzí (snídaně a večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a místních průvodců

Cena nezahrnuje:
  • vstupné do Petry, jordánské vstupní vízum+výstupní poplatky na jordánských a izraelských hranicích, spropitné v hotelích, řidičům autobusů a místním průvodcům, vstupné na ostatní společně navštívená místa; toto vše dohromady je 250 USD (platí se až v Izraeli)

  • fakultativní návštěvu podmořského akvária (25 USD), případně korálového útesu (10 USD) nebo Delfíního zálivu v Eilatu – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Za doprovodu zkušených průvodců si budete moci doslova osahat tato místa a zažít zdejší výjimečnou atmosféru. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také množství nezapomenutelných zážitků za přijatelnou cenu. Pokud nebude mít někdo o návštěvu jordánské Petry zájem, může zůstat relaxovat v Eilatu u Rudého moře, v tom případě je cena zájezdu nižší (26.850,- Kč + 150 USD)


Program zájezdu
03.04.2019
(Středa)
Odlet z Prahy do Izraele

sraz všech účastníků je v 8:30 hod. na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni, v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u tabule s odlety, odbavení, vlastní odlet je ve 11:25 hod., přílet do Izraele v 16:15, odbavení na příletu, odjezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
04.04.2019
(Čtvrtek)
Roš HaNikra, Akko, Středozemní moře

po dobré snídani odjedeme na nejsevernější bod Izraele – přírodní rezervaci Roš HaNikra, ležící přímo na hranici s Libanonem. Zdejší krasové jeskyně zaplavované mořem jsou přístupné pouze lanovkou a rozhodně stojí za shlédnutí. Odtud odjedeme do Akka – starověkého přístavního města na pobřeží Středozemního moře. Akko se ve starověku nazývalo Ptolemais a zmínka o něm je i v Novém Zákoně. Později se Akko stalo významnou křižáckou pevností a v 18. století zase odolalo obléhání Napoleonových vojsk. Projdeme si historické uličky a pitoreskní tržiště, kde mají stále čerstvě vylovené ryby. Uvidíme také původní přístav, mohutné opevnění a středověké khany – zájezdní přístavní hostince. Nedaleko od Akka bude možnost se vykoupat ve Středozemním moři. Navečer odjedeme zpět do Tiberias na hotel k výborné košer večeři a zaslouženému noclehu.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
05.04.2019
(Pátek)
hora Arbel , Kafarnaum a okolí Galilejského moře, Magdala

po snídani si prohlédneme biblické město Kafarnaum, kde žil a působil Ježíš se svými učedníky, odtud přejedeme do Magdaly a prohlédneme si nově odkrytou synagogu z Ježíšovy doby. K obědu je možnost ochutnat místní specialitu - rybu svatého Petra – přímo na břehu Galilejského moře a bude možnost se vykoupat. Odpoledne se budeme plavit po Galilejském moři na dřevěné kopii rybářské lodi a poté se vydáme na jih do Judska, kde se ubytujeme v Betlémě.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
06.04.2019
(Sobota)
volný den v Jeruzalémě

po snídani přejedeme do Jeruzaléma, kde budou mít zájemci možnost návštěvy bohoslužeb v místní adventní církvi, ostatní budou mít osobní volno. Odpoledne navštívíme společně Zahradní hrob – alternativní místo Ježíšovy smrti a vzkříšení. Navečer se vrátíme na hotel k dobré večeři a nočnímu odpočinku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
07.04.2019
(Neděle)
Jeruzalém – město velkého Krále

po snídani vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí výhled na Jeruzalém. Odtud sejdeme k místu zvanému Getsemane. Dále projdeme Kidronským údolím k Davidovu městu a prohlédneme si zbytky paláce krále Davida. Podle možnosti projdeme Chizkiášovou štolou k prameni Gíchonu a sestoupíme k vodní nádrži Siloe. Odtud vystoupáme k Hnojné bráně a navštívíme Zeď nářků – nejsvětější místo judaismu. Následně si prohlédneme zajímavosti staré židovské čtvrti a navečer se vrátíme opět do hotelu, kde nás bude čekat večeře a nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
08.04.2019
(Pondělí)
Wadi Qelt, Jericho, Mrtvé moře

po snídani vyjedeme na východ do judské pouště do údolí Wadi Qelt, zmiňovaného na dvou místech v Bibli. Dále se zastavíme v malé pouštní oáze Nábí Músa, kde byl podle legendy místních beduínů pohřben prorok Mojžíš. Poté si prohlédneme jedno z nejstarších měst na světě – Jericho. Z Jericha již není daleko k Mrtvému moři, nejnižšímu bodu zeměkoule, kde bude možnost se také vykoupat a na vlastní kůži zažít nejen léčivé účinky tamní slané vody, ale i skutečnost, že v Mrtvém moři se nelze potopit, proto zde mohou plavat i neplavci. Večer se vrátíme zpět na hotel k večeři a nočnímu odpočinku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
09.04.2019
(Úterý)
Jeruzalém, Betlém

po dobré snídani strávíme dopoledne dokončením prohlídky jeruzalémských pamětihodností. Odpoledne se vrátíme do Betléma a navštívíme místa spojená s narozením Ježíše Krista včetně místního jeskynního systému. Večer se vrátíme do hotelu, navečeříme a připravíme na zítřejší odjezd na jih.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
10.04.2019
(Středa)
Negevská poušť, kibutz Yotvata, přejezd do Jordánska, nocleh Petra

snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih. Během průjezdu Negevskou pouští podnikneme exkurzi v pouštním kibutzu Yotvata, významném producentu mléčných výrobků, datlí a zeleniny. Odtud zamíříme do Eilatu, kde překročíme hranici s Jordánskem (účastníci, kteří nebudou mít o Jordánsko zájem zůstanou v Eilatu). Následně nás čeká přejezd do Petry, ubytování, večeře a nocleh.

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
11.04.2019
(Čtvrtek)
celodenní Petra

po snídani se vypravíme do Petry, kde nás čeká celodenní prohlídka úchvatného nabatejského hlavního města, vytesaného do skal, které bylo prohlášeno za jeden ze 7 novodobých divů světa. Večer se vrátíme do hotelu k dobré večeři a příjemnému noclehu.

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
12.04.2019
(Pátek)
Wadi Rum, přejezd do Izraele, Eilat

po snídaně vyrazíme zpět k izraelské hranici. Cestou se zastavíme ve Wadi Rum – kde uvidíme všechny barvy pouště a proslavenou hidžábskou železnici, kdysi spojující Bagdád s Mekkou. Tato místa jsou také spojená s působením legendárního Lawrence z Arábie. Následovat bude přechod hranic do Izraele, ubytování v Eilatu, a leckdo se ještě stihne vykoupat v teplém Rudém moři. Na hotelu nás bude čekat slavnostní šabatová večeře a po ní opět nocleh.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
13.04.2019
(Sobota)
volný den v Eilatu

Dnes nás čeká snídaně a po ní celodenní odpočinek u Rudého moře. Jak s ním kdo naloží je jeho věc, možností je mnoho: koupání na centrální pláži nebo návštěva přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes, kde je také možné se koupat a šnorchlovat na korálovém útesu. Dále je možné navštívit eilatskou podmořskou observatoř a akvária, ve kterých chovají různé druhy ryb a mořských živočichů. Vrcholnou atrakcí může být návštěva Delfíního zálivu, kde se vyskytují divocí delfíni z volného moře a je dokonce i možnost se s nimi potápět. Tyto akce jsou fakultativní a každý si je platí sám podle svého uvážení. Večer nás čeká v hotelu dobrá košer večeře a nocleh.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
14.04.2019
(Neděle)
Timna, odlet do ČR

snídaní se rozloučíme s Eilatem a vyrazíme na sever. Zastavíme se v Timně, kde bývaly krále Šalomouna, odtud budeme pokračovat na letiště do Tel Avivu, kde nás čeká odbavení k odletu, odlet v 17:55 a přílet do Prahy ve 21:00 hod.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 14.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019