Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2019 Krásy Izraele II. - okruh Judskem a Samařskem NOVINKA s výjimečným programem

Izrael to nejsou pouze židovské, křesťanské a muslimské památky, ale také nádherné přírodní scenérie, starověká města ztracená v poušti a celkem téměř stovku národních parků a přírodních rezervací. Tento v mnoha ohledech výjimečný zájezd navštíví to nejzajímavější ze střední oblasti – Judska a Samařska.


Odjezd:    10.05.2019 (21:30)
Návrat:    19.05.2019 (09:00)
Počet nocí:    8
Ubytování:    8 × Betlém

8 × * * *
Stravování:    8 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    22 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $160Celková cena zájezdu:    22 890 Kč + 160 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem

- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 160 USD -platí se až v Izraeli – (tato částka je vyšší než v běžných zájezdech a odráží větší náročnost programu a ceny navštívených míst)

- fakultativní návštěvu Masady (23 USD včetně lanovky)


Doplňující informace

Kromě 10 národních parků a řady běžných pamětihodností se podíváme také na mnoho míst mimo oblast turistického ruchu – zejména na území Západního břehu Jordánu (Samaří, Náblus, Hebron). Nevynecháme ani Jeruzalém a Betlém s okolím a vykoupeme se ve Středozemním i v Mrtvém moři. Navštívíme také Český les v Yatiru a vysadíme tam vlastní strom. To vše a mnoho dalšího samozřejmě s nadstandardním průvodcovským servisem a péčí.


Program zájezdu
10.05.2019
(Pátek)
Odlet do Izraele

sraz účastníků v Praze na letišti v 21:30 hodin, odbavení k letu, odlet v 23:50

11.05.2019
(Sobota)
Přílet do Izraele, Jaffa, Aškelon, Bet Guvrin, Bet Shemesh, Betlém

Do Tel Avivu přiletíme v 04:05 místního času. Po odbavení nás bude čekat náš autobus a odveze nás do starověkého přístavního města Jaffa. Prohlídka místního centra při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud zamíříme na jih k modernímu přístavnímu městu Aškelonu. Vykopávky na okraji města odhalili nejsterší klenutou bránu na světě a řadu dalších zajímavostí. Přímo uprostřed místní rezervace je krásná pláž, která zve k osvěžení ve vlnách Středozemního moře. Po dlouhém cestování tuto nabídku rádi využijeme a vykoupáme se. Další zastávkou bude národní park Bet Guvrin na místě biblického města Mareši. Starověké město Bet Shemesh tvořilo ve starověku hranici mezi územím Pelištejců a Izraelců. Dnes zde uvidíme typický tel, ukrývající většinu původního osídlení. Málokdo ví, že Izrael má i své rozsáhlé krápníkové jeskyně v přírodní rezervaci Stalaktite Caves, kterou navštívíme předtím, než autobus zamíří do Betléma, kde nás bude čekat ubytování, výborná večeře a měkká postel.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
12.05.2019
(Neděle)
Jeruzalém ze zlata

Den začneme dobrou snídaní a po ní nás autobus vyveze na horu Sion v Jeruzalémě. Odtud projdeme do židovské čtvrti Starého města a ukážeme si pozůstatky hradeb z doby krále Chizkiáše (2800 let staré) i další pamětihodnosti této čtvrti. Také si řekneme, proč bývá Jeruzalém nazýván zlatým. Samozřejmě nesmíme vynechat ani světoznámou Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Jednou z místních zajímavostí je i procházka po jeruzalémských střechách, ale nebojte se – nikdo z nich nespadne. Přes křesťanskou a arménskou čtvrť se dostaneme k Jaffské bráně, odkud nás v podvečer odveze náš autobus zpět na hotel k večeři a noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
13.05.2019
(Pondělí)
Samařsko – Šílo, Mt. Gerizim, Náblus, Samaří

Dnešní den strávíme celý v oblasti Samařska, která se rozkládá na území Západního břehu Jordánu. První zastávkou bude starověké Šílo – místo, kde stávala první izraelská svatyně. Dále budeme pokračovat na horu Gerizim, na které dodnes žije malá populace původních obyvatel – Samaritánů. Prohlédneme si jejich muzeum a dozvíme se mnoho zajímavého o tomto zapomenutém národu. Odtud sjedeme do nedalekého starověkého město Šekemu (dnešní Náblus), kde se nachází původní studna z doby praotce Jákoba, stará přes 3.500 let. Odpoledne navštívíme pozůstatky města Samaří, které bylo v letech 900 – 722 př. n. l. hlavním městem království severníhi Izraele. Večer se vrátíme zpět na hotel, správně hladoví a příjemně unavení.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
14.05.2019
(Úterý)
Jeruzalém – město velkého Krále

Po snídani si pospíšíme do Jeruzaléma, abychom se dostali na Chrámovou horu – místo, kde stával židovský chrám postavený již králem Šalomounem. Dnes na jeho místě stojí muslimský Skalní dóm s charakteristickou zlatou kopulí. Odtud projdeme muslimskou čtvrtí k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – alternativní místo ukřižování a pohřbu Ježíše Krista. Odtud k přejedeme do Nového města a zastavíme se na oběd na vyhlášeném tržišti Machane Jehuda. Poté se vyfotografujeme u obří Menory před Knesetem – izraelským parlamentem a zbytek odpoledne strávíme ve známé a vyhledávané biblické ZOO. Navečer se vrátíme na hotel k dobré večeři a zaslouženému noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
15.05.2019
(Středa)
Hebron, Susja, Yatir

Jedním z nejvýznamnějších míst judaismu je hrobka Makpela, ve které jsou pochováni patriarchové Abraham, Izák a Jákob se svými manželkami. Nachází se v židovské enklávě uprostřed plestinského města Hebronu (návštěvu tohoto místa nelze vždy zaručit, podléhá přísnému bezpečnostnímu režimu). Následovat bude návštěva Susje – vykopávek starověké židovské osady na místě negevského Karmelu. Odtud přejedeme do nedalekého Yatiru – největšího uměle vysazeného lesního komplexu v Izraeli. Zde se zastavíme v oblasti Českého a slovenského lesa – místa, které vzniklo a stále roste za účasti našich lidí a vysadíme zde stromek na památku naší návštěvy. Cestou zpět do Betléma budeme mít příležitost zhodnotit rozdíly mezi životním stylem židovské a arabské populace.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
16.05.2019
(Čtvrtek)
Ein Kerem, Castel, Tel Aviv

První zastávkou dnešního dne bude půvabné městečko Ein Kerem na okraji Jeruzaléma. Pocházel odtud Jan Křtitel. Dále si prohlédneme zbytky křižácké pevnosti Castel, která je ale známá především jako strategický bod v boji o Jeruzalém během Války o nezávislost v roce 1948. Odtud zamíříme do Tel Avivu – moderního města na pobřeží Středozemního moře. Zde bude možnost koupání na příjemných městských plážích, návštěvy některého z široké nabídky muzeí a galerií, nebo třeba nákupu na velikém místním tržišti. Zpět na hotel se vrátíme právě k večeři a po ní bude následovat opět noční odpočinek.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
17.05.2019
(Pátek)
Mar Saba, Herodion, Betlém

Hluboko v judské poušti, zcela ukrytý před ruchem tohoto světa leží krásný klášter Mar Saba, pocházející z 5. století našeho letopočtu. Dodnes zde žijí mniši v odloučení od světa. Toto úchvatné místo, vybudované ve skalách, je přístupné pouze v omezeném režimu a vnitřek kláštera mohou navštívit pouze muži. Ženy si zatím prohlédnou tzv. Ženskou věž a projdou vyhlídkovou trasu s nádhernými panoramatickými výhledy. Odtud přejedeme na významnou pevnost, postavenou králem Herodem Velikým a nazvanou jeho jménem – Herodion. Prohlédneme si nejen samotnou pevnost, ale i rozsáhlé podzemí a nedaleké zbytky paláce, jehož věhlas v té době dosahoval až do Říma. Odpoledne navštívíme v Betlémě Baziliku Narození Páně a přilehlý jeskynní systém. Zbyde také chvilka času na osobní volno před večeří.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
18.05.2019
(Sobota)
Masada / Ein Gedí, Kumrán, Mrtvé moře a okolí

Po snídani navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Odtud přejedeme nedalekému Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na závěrečnou večeři, po ní nás čeká balení a kratší nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
19.05.2019
(Neděle)
Návrat do ČR

Okolo 1. hodiny ranní bude k dispozici lehká snídaně, po ní odjedeme z hotelu na letiště do Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací maraton a odlet do ČR v 05.35 hod. s příletem do Prahy v 8:40 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019