Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2019 Izrael - zájezd ke 3 mořím (vhodný i pro singles)

Izrael – to není pouze biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek, ale také nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst a především 4 moře. Pojeďte se vykoupat ve třech z nich. 


Odjezd:    07.06.2019 (21:30)
Návrat:    15.06.2019 (09:00)
Počet nocí:    6
Ubytování:    3 × Betlém
3 × Tiberias

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    22 490 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    22 490 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní návštěvu Masady (23 USD) – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

První bude Středozemní, druhé unikátní Mrtvé moře, kde nemusíte umět plavat a nakonec Galilejské moře, po kterém se plavíval Ježíš Kristus se svými učedníky – rybáři. Kromě toho se vykoupeme ještě v nádherných jezírkách národních parků Mesušim a Gan HaShlosha, navštívíme Jeruzalém, Betlém, Cesareu, Akko, Tiberias, Safed, Kafarnaum a mnoho dalších míst. Vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budeme grilovat na pobřeží.

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu. Vzhledem k různým společným aktivitám je tento zájezd vhodný pro osaměle žijící lidi.


Program zájezdu
07.06.2019
(Pátek)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 171, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

08.06.2019
(Sobota)
Přílet, Jaffa, Tel Aviv a Středozemní moře, Jeruzalém

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), Tel Aviv – okružní prohlídka města, návštěva vyhlášeného tržiště Karmel, koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži v Tel Avivu. Přejezd do Jeruzaléma - hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby Šalomounovy. Zeď nářků nejsvětější místo judaismu. Betlém, ubytování, večeře, seznamovací večer, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
09.06.2019
(Neděle)
Jeruzalém, Betlém

snídaně, Jeruzalém – Olivová hora – panoramatický výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada, Zahradní hrob, Damašská brána, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma, odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, posezení, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
10.06.2019
(Pondělí)
Mrtvé moře a okolí, Masada, Qumrán, Wadi Quelt

snídaně, Nábí Músa – oáza v Judské poušti, pevnost Masada (fakultativní vstup 23 USD) - Herodův palác - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, alternativně možnost navštívit zdarma Davidovo údolí – oáza v Ein Gedí, Kumrán – místo nálezu svitků od Mrtvého moře, Mrtvé moře – nejnižší místo na Zemi (-417 m) - koupání, překrásné údolí Wadi Quelt - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, návrat na hotel, posezení, večeře, nocleh.

 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
11.06.2019
(Úterý)
Cesarea, Akko, Haifa, Tiberias

snídaně, Cesarea Přímořská – nádherné hlavní město římské provincie Judea na pobřeží Středozemního moře - koupání, Akko – přístavní město s pohnutou historií, Haifa - moderní město na úbočí výběžku pohoří Karmel, příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, posezení, nocleh.

 

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
12.06.2019
(Středa)
Hora Arbel, výjezd na Golany – hora Bental, vodopády Mesušim

snídaně, hora Arbel – nádherný výhled na Galilejské moře a okolí, Katzrin - exkurze ve vinařství Golan Heights, výjezd na Golanské výšiny – koupání v přírodní rezervaci Mesušim – vodopády a jezírka, průjezd po legendární horské silnici 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, hora Bental – místa bojů o Golany (1973),, návrat na hotel, večeře, posezení, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
13.06.2019
(Čtvrtek)
Naharayim, Gan HaShlosha, Tamar B´Kfar, plavba po Galilejském moři

snídaně, Naharayim – starý most a historická elektrárna přímo na hranici s Jordánskem, přírodní rezervace Gan HaShlosha – koupání v místních jezírkách, mošav Tamar B´Kfar – zajímavý příběh osídlování Palestiny před 110 lety, podvečerní plavba po Galilejském jezeře v dřevěné replice rybářské lodi, návrat na hotel, večeře, posezení, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.06.2019
(Pátek)
Safed, Galilejské moře a okolí

snídaně, Safed – romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, Hora Blahoslavenství – místo Ježíšova známého kázání na hoře, Galilejské moře – koupání, odpoledne Tabgha – místo rozmnožení chlebů a ryb, primát Petrův, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, Magdala – pozůstatky starověkého městečka odkud pocházela známá Máří Magdaléna, závěrečný večer na břehu Galilejského moře, grilování, hudba atd...

15.06.2019
(Sobota)
Návrat do ČR

okolo půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet do ČR v 05.35 hod. přílet do Prahy v 8:45 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019