Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Letní kemp u Galilejského moře I. turnus

Nabízíme již tradiční týdenní pobytový tábor v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera (Galilejského moře) v červenci 2019, s koupáním, rybařením, sportováním, výlety do okolí, přímo na místech kde žil Ježíš a jeho učedníci.


Odjezd:    01.07.2019 (21:30)
Návrat:    08.07.2019 (21:30)
Počet nocí:    6
Ubytování:    6 × kemp Magdala

6 × *
Stravování:    6 × Vlastní stravováníPůvodní cena zájezdu vč. letenek:    16 490 Kč
Akční zájezdu vč. letenek:    14 490 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $50Celková cena zájezdu:
(po slevě)
   14 490 Kč + 50 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

* zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha,

* dopravu z letiště do kempu a zpět na letiště (včetně zastávek na zajímavých místech cestou)

* ubytování v kempu ve stanu

* plavba lodí po Galilejském moři

* celodenní výlet autobusem (okolo Galilejského moře, na Golanské výšiny)

* komplexní servis vedoucího zájezdu včetně vedení výletů na významná turistická a biblická místa v okolí, která jsou zařazena do programu (viz níže)

Snížená cena zájezdu 14.490,- Kč se týká dětí a mládeže do 26 let. Osoby starší než 26 let platí plnou cenu ve výši 16.490,- Kč.

Cena nezahrnuje:

*50 USD (vybírá se až v Izraeli) - z toho je hrazeno vstupné na navštívená místa, dále bakšišné řidičům autobusů a další obsluze, různé drobné výdaje nad rámec toho co je zahrnuto v ceně zájezdu.

 Doplňující informace

Součástí je poznávání míst známých z Bible, plavba lodí po Genezaretském jezeře, koupání v Mrtvém moři, návštěva známých biblických a historických míst Jeruzalém, Jericho, Kafarnaum, Tiberias, podhůří Golanských výšin - prameny Jordánu, a mnoho dalších míst. Součástí pobytu bude i kvalitní historické a biblické vyučování o životě v době Ježíšově a mnoho dalších zážitků. Vedoucím kempu bude český průvodce specializovaný na historii a současnost Izraele. Účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo i pro osoby starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. Během tohoto tábora ochutnáte opravdu novozákonní atmosféru na vlastní kůži, na rozdíl od běžných poznávacích zájezdů.

UPOZORNĚNÍ: pobyt je možné o týden prodloužit za příplatek 4.000,- (do 26 let) a 5.000,- (26 let+)Program zájezdu
01.07.2019
(Pondělí)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je ve 21:30 v Praze na letišti, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.

02.07.2019
(Úterý)
Jeruzalém, Mrtvé moře, přesun do Galileje

Přílet do Tel Avivu ve 4:35, odbavení na příletu, přejezd do Jeruzaléma. Návštěva nejvýznamnějších biblických a historických míst v Jeruzalémě – Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, vykopávky jeruzalémských hradeb z doby Šalomounova chrámu, hora Sion – Večeřadlo a hrob krále Davida, arabská a křesťanská čtvrť Starého města, Zahradní hrob a Damašská brána. Přejezd do Jericha – starověkého biblického města, odpoledne Mrtvé moře – koupání v nejnižším místě na světě (-420 m n.m.), odjezd do Galileje, Tiberias - příjezd do kempu na břehu Galilejského moře. Ubytování, úvodní večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
03.07.2019
(Středa)
Genezaret, Magdala

Pěší výlet do Genezaretu spojený s návštěvou muzea ve kterém je vystaven tzv. Ježíšův člun z 1. stol. našeho letopočtu, cestou zpět návštěva unikátních vykopávek starověkého města Magdaly, které pocházejí z doby Ježíšovy a pocházela odtud známá Máří Magdaléna. Návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
04.07.2019
(Čtvrtek)
Tiberias

Pěší výlet do Tiberias – jednoho z posvátných židovských měst, plavba na člunu po Galilejském moři, návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
05.07.2019
(Pátek)
hora Arbel

Pěší výstup na horu Arbel nad Galilejským mořem – nádherný výhled na celé moře a okolí (Golanské výšiny, biblická a historická místa v okolí) – návrat do kempu, relaxace, večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
06.07.2019
(Sobota)
šabat v Izraeli

Sobota je v Izraeli dnem odpočinku - odpočinkový den na břehu Galilejského moře spojený se seminářem a vyučováním o Izraeli a jeho historii, možnost individuálních kratších výletů do okolí, koupání atd. večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
07.07.2019
(Neděle)
celodenní výlet autobusem Kafarnaum, Tel Dan, hora Bental

Celodenní autobusový výlet do okolí Galilejského moře a na Golanské výšiny - Kafarnaum – vykopávky města, kde žil Ježíš a apoštolové, Tel Dan – hlavní sídlo izraelského kmene Dan, starověká svatyně a prameny Jordánu, výjezd na Golanské výšiny - hora Bental – výhledy na demilitarizované pásmo Kuneitra na hranicích a horskou přírodu. Návrat do kempu, závěrečný večerí, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
08.07.2019
(Pondělí)
Támar B´Kfar, Jardenit, kibuc Degania, návrat do ČR

Ranní odjezd z kempu, návštěva farmy Tamar B´Kfar (velice zajímavé místo spojené s dějinami novodobého osídlování Izraele), Jardenit – křestní místo na řece Jordánu, návštěva památníku obrany kibucu Degania – jedna z nejdramatičtějších bitev v okolí Galilejského moře v roce 1948. Příjezd na letiště v Tel Avivu, příprava a odbavení k odletu, odlet v 18:25, přílet do Prahy ve 21:30 místního času.


Přihláška a další informace

napsat na email nebo zavolat na některé z níže uvedených čísel. Následně Vám bude zaslána přihláška a informace k přihlášení i k samotnému kempu. Záloha při přihlášení je 7.000,- Kč. 

(pro zájemce je možné zařídit ubytování v hotelu s polopenzí za příplatek 5500,- Kč)
Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019