Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael - země Bible

Izrael to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, ale především židovské a křesťanské památky, často popisované v Bibli. Tento zájezd nabízí pestrou kytici nejvýznamnějších míst v Galileji a v Judsku, zároveň s koupáním i odpočinkem.


Odjezd:    15.09.2019 (21:30)
Návrat:    22.09.2019 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    2 × Tiberias
4 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 980 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 6 x ubytování ve 3* hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

- vstupné na Masadu (pouze pro zájemce) – 23 USD – zahrnuje i zpáteční cestu lanovkou


Doplňující informace

Účastníci navštíví Jeruzalém, Betlém, Cesareu, Safed, Tiberias, Kafarnaum, a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve třech ze 4 izraelských moří - Středozemním, Galilejském a Mrtvém moři, dále v termálních jezírkách Gan HaShlosha, vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. K tomu připočtěte ubytování v příjemných hotelech, cestování pohodlným moderním autobusem a jako bonus nadstandardní služby vedoucího zájezdu.


Program zájezdu
15.09.2019
(Neděle)
Vše někde začíná, odlet do Izraele

sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ve 21:30 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1 u informační tabule s odlety, vlastní odlet je v 23.45 hod.

16.09.2019
(Pondělí)
Jaffa, Cesarea, Karmel, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka ztichlého města při východu slunce je krásným zážitkem. Další zastávkou při cestě na sever bude Cesarea Přímořská - biblické město založené králem Herodem Velikým a nedaleký akvadukt, kde se na místní pláži budeme moci osvěžit ve vlnách Středozemního moře. Odtud zamíříme na vrcholek pohoří Karmel, kde na místě zvaném Muchraka svedl prorok Elijáš svůj zápas s Bálovými proroky. Navečer dorazíme do lázeňského města Tiberias, zde se ubytujeme, výborně navečeříme a po dlouhé cestě i dobře vyspíme.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
17.09.2019
(Úterý)
Arbel, Safed, Kafarnaum, Galilejské moře

Po dobré snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Pokračujeme na sever do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagod a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní návrat na hotel, výborná večeře a nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
18.09.2019
(Středa)
Tamar B´Kfar Gan HaShlosha, Qasr Al Yahud, Betlém

Po snídani se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih do Judska. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou budou krásná jezírka v národním parku Gan HaShlosha, kde bude možné se i příjemně vykoupat. Poté projedeme údolím Jordánu na místo zvané Qasr al Yahúd (Ainon), kde křtil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn i Pán Ježíš. Navečer se zastavíme v Jerichu, starověkém městě, mnohokrát zmiňovaném v Bibli. Odtud přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a někdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
19.09.2019
(Čtvrtek)
Jeruzalém – město velkého Krále

Po ranní snídani vyjedeme na horu Sion, dále si prohlédneme pamětihodnosti staré židovské čtvrti se světoznámou Zdí nářků (nejsvětější místo židovství). Odpoledne navštívíme Zahradní hrob u Damašské brány – alternativní místo ukřižování a pohřbu Ježíše Krista. Navečer se vrátíme na hotel, navečeříme se a uložíme ke spánku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
20.09.2019
(Pátek)
Jeruzalém a Betlém

Dnešní den zahájíme jako vždy snídaní, po ní vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů do Getsemanské zahrady a přes Kidronský úval vstoupíme do Jeruzaléma. Zde navštívíme vodní nádrž Bethesda, místo známé z Janova evangelia a Litostrotos (Gabatha), místo, kde Pilát soudil Pána Ježíše. Odpoledne se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat večeře a opět zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
21.09.2019
(Sobota)
Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k legendární pevnosti Masada – místu posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem (navštívit obě místa najednou z časových důvodů nelze). Potom přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou večeři a nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
22.09.2019
(Neděle)
Tel Aviv, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem, odtud pojedeme do Tel Avivu, kde bude volný program s možností návštěvy širokého spektra galerií a muzeí, zájemci mohou utratit poslední šekely na vyhlášeném velikém tržišti HaCarmel. Kdo nechce běhat po městě, může se koupat ve Středozemním moři na nedaleké příjemné pláži. Okolo 14. hodiny odjedeme na letiště, kde nás bude čekat obvyklý odbavovací maraton, potom odlet v 18:25 a přílet do Prahy ve 21:30 místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019