Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Navštivte Izrael na svátek stánků (sukkót)

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu a Beer Šebou na jihu. Tento zájezd projede křížem krážem oblastí mezi těmito lokalitami a navštíví mnoho krásných a významných míst. Zároveň ochutnáme mimořádnou atmosféru jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků - Svátků stánků. Po celém Izraeli vyrostou jako houby po dešti tzv. sukky - stánky, pod kterými izraelské rodiny slaví tento týdenní svátek. Pouze během tohoto jediného týdne v roce můžete spatřit ortodoxní Židy s tradičními lulavy a etrogy (ratolestmi a plody připomínajícími vstup do zaslíbené země). Jedním z vrcholů zájezdu bude účast na Jeruzalémském pochodu, který je každoročně největší veřejnou akcí pořádanou v Jeruzalémě.


Odjezd:    11.10.2019 (21:15)
Návrat:    19.10.2019 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    3 × Tiberias
4 × Betlém

7 × * * *
Stravování:    7 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    21 580 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $150Celková cena zájezdu:    21 580 Kč + 150 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli) a obsahuje i poplatek 50 USD za účast na pochodu během svátku stánků)

- fakultativní vstupné na Masadu (23 USD vč. lanovky)


Doplňující informace

Účastníci zájezdu navštíví Jeruzalém, Betlém, Safed, Beth Shean, Tiberias, Kafarnaum, Tábor a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve třech ze 4 izraelských moří - Středozemním, Galilejském a Mrtvém moři , vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. To vše za doprovodu zkušeného průvodce a znalce izraelské historie i současnosti.


Program zájezdu
11.10.2019
(Pátek)
Vše někde začíná, odlet do Izraele

sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ve 21:15 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, odbavovací pulty od č. 170, dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, vlastní odlet je v 23.45 hod.

12.10.2019
(Sobota)
Jaffa, Cesarea, Muchraka, Tábor, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka ztichlého města při východu slunce je krásným zážitkem. Další zastávkou při cestě na sever akvadukt u Cesarea Přímořské kde se na místní pláži budeme moci osvěžit ve vlnách Středozemního moře. Odtud zamíříme na vrcholek pohoří Karmel, kde na místě zvaném Muchraka svedl prorok Elijáš svůj zápas s Bálovými proroky. Odpoledne se zastavíme na další biblické hoře Táboru. Navečer dorazíme do lázeňského města Tiberias, kde se ubytujeme, výborně navečeříme a po dlouhé cestě i dobře vyspíme.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
13.10.2019
(Neděle)
Arbel, Safed, Kafarnaum, Galilejské moře

Po dobré snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Pokračujeme na sever do Safedu – dalšího z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagod a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní návrat na hotel, výborná večeře a nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.10.2019
(Pondělí)
Dan, Cesarea Filipova, Golany, Bental

Začneme košer snídaní a po ní přejedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko uvidíme také zbytky biblické Cesareje Filipovy na místě zvaném Baniyas. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc.Možností je v Tiberias mnoho...

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
15.10.2019
(Úterý)
Tamar B´Kfar Beit Shean, Qasr Al Yahud, Betlém

Po snídani se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih do Judska. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou budou rozsáhlé vykopávky starověkého města Bet Sheanu, zjednoho z měst Dekapolis, zmiňovaného i v Bibli. Poté projedeme údolím Jordánu na místo zvané Qasr al Yahúd, kde křtil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn i Ježíš. Večer dorazíme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a leckdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
16.10.2019
(Středa)
Jeruzalém ze zlata

Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron a Lví branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme Bethesdu – rozsáhlé starověké vykopávky a vodní rezervoáry starého města, místo známého Ježíšova zázraku, dále starověké podzemní kanály rozvádějící vodu a zachovalé podzemí Litostrothos/Gabbatha („Na dláždění“)- autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování. Odpoledne se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat bohatá večeře a opět zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
17.10.2019
(Čtvrtek)
Jeruzalém - město velkého Krále

Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma a prohlédneme si centrum Starého města - zejména pamětihodnosti židovské čtvrti, mezi kterými nebude samozřejmě chybět Zeď nářků. Arabskou čtvrtí přejdeme k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Následovat bude přesun do parku Sacher, kde se v rámci oslav Svátku Stánků (Sukkót) připojíme k Jeruzalémskému pochodu – jedné z největších a nejhezčích jeruzalémských akcí se zcela výjimečnou atmosférou. Po skončení se vrátíme zpět na hotel k večeři a zaslouženému odpočinku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
18.10.2019
(Pátek)
Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k legendární pevnosti Masada – místu posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 24 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
19.10.2019
(Sobota)
Vše krásné někdy končí – Tel Aviv a odlet do ČR

Po snídani vyrazíme směrem na západ do Tel Avivu, kde nás čeká volný program s bohatou nabídkou muzeí, galerií a také možnost koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži u centra města. Okolo 14 hodiny odjedeme na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká obvyklý odbavovací maraton, poté odlet v 18:25 hod., přílet do Prahy ve 21:30 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019