Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Poznejte Izrael - nenáročný okruh Svatou zemí VYPRODÁNO!!!

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat.

 

Tento zájezd je speciálně připraven tak, aby ho mohly absolvovat i osoby starší, případně se sníženou pohyblivostí, nebude náročný na chození a naopak v něm bude dostatek času na odpočinek.

 


Odjezd:    21.10.2019 (21:30)
Návrat:    28.10.2019 (21:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    2 × Tiberias
4 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 980 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Za doprovodu českého specializovaného průvodce navštívíte Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kumrán, Tiberias, Kafarnaum, a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve 3 izraelských mořích - světoznámém Mrtvém moři, ve Středozemním a Galilejském moři a navíc v termálních jezírkách Gan HaShlosha, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře také z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu

 

TENTO ZÁJEZD JE JIŽ ZCELA OBSAZEN.


Program zájezdu
21.10.2019
(Pondělí)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 171, vlastní odlet je ve 23:50 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

22.10.2019
(Úterý)
přílet, Jaffa, Karmel, přejezd na sever do Galileje

přílet do Tel Avivu ve 03:50 místního času, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), odjezd do Galileje, zastávka u akvaduktu nedaleko Cesareje Přímořské – velkolepé dílo krále Heroda z přelomu našeho letopočtu, pohoří Karmel – Muchraka – místo zápasu proroka Eliáše, pláň Armageddon – místo apokalyptické bitvy v závěru světových dějin, přejezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
23.10.2019
(Středa)
Galilejské moře a okolí

snídaně, mošav Tamar B´Kfar – rodinná farma nedaleko Galilejského jezera – velice zajímavý příběh osídlování Izraele počátkem 20. století, Kursi – místo, kde Ježíš vyhnal démony do vepřů, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, Magdala – nově objevené autentické město z doby Ježíšovy, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
24.10.2019
(Čtvrtek)
přejezd na jih do Judska, Gan HaShlosha, Jordán, Jericho, Betlém

snídaně, národní park Gan Ha Shlosha – koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C – velmi příjemné místo, přejezd do Judska, řeka Jordán - Qasr Al Yahud – místo kde působil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn Ježíš, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem, výhled na horu Pokušení, místo setkání Ježíše se Zacheem, pramen proroka Elíši, přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
25.10.2019
(Pátek)
Jeruzalémské Staré Město

snídaně, hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby Šalomounovy, Zeď nářků nejsvětější místo judaismu, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
26.10.2019
(Sobota)
Jeruzalém, Betlém

snídaně, Olivová hora - panoramatický výhled na Jeruzalém, Jeruzalém – Getsemanská zahrada, Zahradní hrob, odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
27.10.2019
(Neděle)
Mrtvé moře a okolí

snídaně, Pole pastýřů poblíž Betléma, překrásné údolí Wádi Quelt v judské poušti - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, 2x zmiňované v Bibli, Kumrán – místo nálezu svitků od Mrtvého moře, koupání v Mrtvém moři – nejnižší místo na Zemi (-417 m), návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
28.10.2019
(Pondělí)
Jeruzalém Jad VaShem, odlet do ČR

snídaně, Jad VaShem – známý památník obětem holocaustu v Jeruzalémě, obří Menora u Knesetu – izraelského parlamenu, okolo poledne transfer na letiště, odbavení, odlet do ČR v 17:35 hod., přílet do Prahy ve 20:45 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedená čísla, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019