Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael - země Bible (s odjezdem z Bratislavy/Brna a odletem z Vídně) 789 EUR

Starozákonní Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi městy Dan na severu a Bersabé na jihu. Účastníci tohoto zájezdu navštíví obě tato starověká sídliště a křížem krážem projedou území mezi nimi. Za doprovodu zkušeného průvodce navštívíme řadu biblických a starověkých míst, která nemůže vynechat žádný návštěvník Izraele (Jeruzalém, Betlém, Ein Gedí, Kafarnaum...) i místa, kam turisté tolik nejezdí (Golanské výšiny) .

Vzhledem k tomu, že odjezd je organizovaný z Bratislavy s odletem z Vídně, je vhodný především pro zájemce ze Slovenska nebo z jižní Moravy. Zájemci z Jižní Moravy budou do Vídně odjíždět z Brna.

Pro účastníky ze Slovenska je cena zájezdu 789 EUR.


Odjezd:    01.11.2019 (05:30)
Návrat:    08.11.2019 (12:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    4 × Betlém
2 × Tiberias

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 980 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- autobusovou dopravu z Bratislavy/Brna do Vídně a zpět (cena bude upřesněna a platí se při odjezdu)

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD nebo 100 EUR (platí se až v Izraeli)

- fakultativní návštěvu Massady (23 USD) – platí si každý zájemce individuálně podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Budeme chodit po cestách, kde chodil Ježíš a další biblické postavy. Vykoupáme se v Mrtvém i v Galilejském moři, vstoupíme do řeky Jordánu a zažijeme také úžasnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné rybářské lodi.

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků za velmi slušnou cenu.


Program zájezdu
01.11.2019
(Pátek)
Odlet do Izraele, prohlídka Jaffy

sraz všech účastníků je v 5:30 hod. v Bratislavě/Brně, odjezd autobusem na letiště do Vídně, vlastní odlet je ve 10:30 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, přílet do Izraele ve 15:00 místního času, odbavení, přejezd do Jaffy – prohlídka starobylého centra, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.11.2019
(Sobota)
Beer Ševa, Herodium, Betlém

snídaně, výjezd na okraj Negevské pouště - Tel Beer Ševa – vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy, Herodium – starověká pevnost postavená Herodem Velikým na uměle navršeném kopci a zároveň místo jeho posleního odpočinku, odpoledne Betlém – místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
03.11.2019
(Neděle)
Jeruzalém – město velkého Krále

snídaně, JeruzalémOlivová hora – panoramatický výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada, vodní nádrž Bethesda - biblické a historické místo, Litostrothos – autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování, Zahradní hrob u Damašské brány, Zeď nářků – nejsvětější místo judaismu, Židovská čtvrť Starého města, Cardo Maximus, původní hradby z doby prvního Chrámu, Sionská brána a vrcholek hory Sion, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
04.11.2019
(Pondělí)
Mrtvé moře a okolí

snídaně, Vadi Quelt (údolí smrti) na cestě z Jeruzaléma do Jericha, dále možnost volby: 1 )fakultativně Masada (23 USD) – úchvatná Herodova pevnost na nedobytné skalní plošině, místo posledního židovského odporu proti Římanům nebo 2) Davidovo údolí v En Gedí – krásná oáza s vodopády, ukrytá v judské poušti, místo, kde se skrýval David před Saulem (zdarma). Společně prohlídka Kumránu – místo nálezu Svitků od Mrtvého moře – jednoho z největších archeologických nálezů 20. stol. Mrtvé moře – nejnižší místo zeměkoule (-420 m) - koupání a relaxace, v podvečer Jericho – nejstarší a nejníže položené město světa (pramen proroka Elíši, místo setkání Ježíše se Zacheem, výhled na Horu Pokušení), návrat do Betléma, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.11.2019
(Úterý)
přejezd do Galileje, řeka Jordán, Bejt Shean, Támar B´Kfar, Tiberias

snídaně, přejezd do Galileje, řeka Jordán - Qasr al Yahud (Ainon), místo, kde byl pokřtěn Ježíš, Bejt Shean – rozsáhlé vykopávky starověkého biblického města, mošav Támar B'Kfar – farma s velice zajímavou historií pionýrského osídlování Izraele, Tiberias – posvátné město judaismu, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
06.11.2019
(Středa)
Tel Dan a Golanské výšiny

snídaně, výjezd na horu Arbel s nádherným výhledem na Galilejské moře, průjezd rovinou Genezaretskou výjezd na Tel Dan – severní výspa starověkého Izraele, starověká svatyně biblického kmene Dan, praneny řeky Jordánu, Baniyas - starověká Cesarea Filipova, průjezd Golanskými výšinami po legendární silnici 98, hora Bental – panoramatický výhled do Sýrie, Návrat do Tiberias, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
07.11.2019
(Čtvrtek)
Galilejské moře a okolí

snídaně, Kafarnaum – město, kde Ježíš působil, Tabgha – místo nasycení zástupů, Magdala – nové unikátní vykopávky nedávno objeveného města z doby Ježíšovy, koupání v Galilejském moři, podvečerní plavba po Galilejském moři na replice rybářského člunu z doby Ježíšovy. Závěrečný večer na břehu Galilejského moře, grilování, ....

08.11.2019
(Pátek)
odlet do Vídně a návrat na Slovensko (Moravu)

po půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení – odlet v 6:30, přílet do Vídně v 9:30, odjezd autobusem do Bratislavy/Brna


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat emailem nebo poštou a zároveň zaplatit zálohu 350,- EUR (10.000 Kč) na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další podrobnější pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019