Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


To nejlepší z Izraele

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především historická a biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat a ohřát se v Izraeli, kde je ještě teplý podzim.


Odjezd:    06.12.2019 (21:15)
Návrat:    14.12.2019 (21:40)
Počet nocí:    0
Ubytování:    3 × Tiberias
4 × Betlém

7 × * * *
Stravování:    7 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 980 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní návštěvu Masady (23 USD) – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Navštívíte Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Akko a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve světoznámém Mrtvém moři a v termálních jezírkách Gan HaShlosa, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.


Program zájezdu
06.12.2019
(Pátek)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje s odlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 hod.

07.12.2019
(Sobota)
přílet, Jaffa, Haifa, Akko, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u akvaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Cesareu Přímořskou. Moderní přístav Haifa leží na úbočí pohoří Karmel a nejlepší výhled na město je z vyhlídky u karmelitánského kláštera Stella Maris a také od světoznámých perských zahrad. Na druhé straně Haifské zátoky se rozkládá starověký přístav Ptolemais, dnešní Akko. Procházka starým centrem Akka na nás dýchne historií dávných věků. Následovat bude přejezd do Tiberias, lázeňského města na břehu Galilejského moře, zde se ubytujeme, výborně navečeříme a zaslouženě dobře vyspíme.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
08.12.2019
(Neděle)
Podhůří Hermonu a Golanské výšiny

Po dobré košer snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silni ci č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a jak kdo naloží ze zbytkem večera již bude jeho věc. Možností je v Tiberias mnoho...

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
09.12.2019
(Pondělí)
Safed, Galilejské moře a okolí

Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Takése zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - plavba po Galilejském jezeře v dřevěné rybářské lodi. Po návratu na hotel nás bude čekat pravá košer večeře a noční odpočinek.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
10.12.2019
(Úterý)
Támar B'Kfar, Gan HaShlosha, Jordán, Jericho, Olivová hora

Posnídáme a rozloučíme se s naším hotelem. Cestou na jih se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Následovat bude krásná přírodní rezervace Gan Ha Shlosha – kde nás čeká koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C. Údolím Jordánu přejedeme do Judska se zastávkou v Qasr al Yahud (Ainon) – v místě, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus v řece Jordánu. Zastavíme se také v nedalekém Jerichu – nejstarším a nejníže položeném městě světa s pohnutou historií. Poté vyjedeme na Olivovou horu s nádherným panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Nakonec přejedeme do sousedního Betléma, ubytujeme se v příjemném hotelu, dostaneme dobrou večeři a uložíme se k noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
11.12.2019
(Středa)
Jeruzalém ze zlata

Den začneme snídaní a po ní nás autobus vyveze na horu Sion v Jeruzalémě. Odtud projdeme do židovské čtvrti Starého města a ukážeme si pozůstatky hradeb z doby krále Chizkiáše (2800 let staré) i další pamětihodnosti této čtvrti. Také si řekneme, proč bývá Jeruzalém nazýván zlatým. Samozřejmě nesmíme vynechat ani světoznámou Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odpoledne projdeme Damašskou branou a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. V podvečer se vrátíme do hotelu k chutné večeři a příjemnému odpočinku

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
12.12.2019
(Čtvrtek)
Jad VaShem, Jeruzalém, Betlém

Po snídani navštívíme Jad VaShem – světoznámý památník obětí holocaustu, poté se zastavíme u obří Menory před Knessetem - izraelským parlamentem a zastavíme na vyhlášeném jeruzalémském tržišti Machane Yehuda, kde nám vyjde i trochu volného času, které může každý strávit po svém. Odpoledne se vrátíme do Betléma a navštívíme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude opět čekat večeře a zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
13.12.2019
(Pátek)
Masada / Ein Gedí, Kumrán, Mrtvé moře a okolí

Po snídani navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Odtud přejedeme nedalekému Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na závěrečnou večeři, po ní nás čeká balení a poslední nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
14.12.2019
(Sobota)
Jeruzalém a návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme naposled do Jeruzaléma. Zde si prohlédneme Lví bránu, rybník Bethesda a místo zvané Lithostrotos, kde byl Ježíš odsouzen Pilátem na smrt. Okolo poledne odjedeme na letiště do Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací maraton a odlet do ČR v 18.35 hod. s příletem do Prahy ve 21:40 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 9.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019