Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2020 To nejlepší z Izraele - pro Vrba-Wetzler memoriál 998,- EUR

Tento zájezd do Izraele je organizován především pro účastníky a příznivce akce Vrba-Wetzler memorial. Odjezd na letiště do Vídně pro účastníky ze Slovenska je organizovaný z Bratislavy, účastníci z Čech a Moravy budou odjíždět z Brna.


Odjezd:    08.03.2020 (14:30)
Návrat:    16.03.2020 (18:45)
Počet nocí:    0
Ubytování:    3 × Betlém
5 × Tiberias

8 × * * *
Stravování:    8 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    25 800 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140Celková cena zájezdu:    25 800 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- autobusovou dopravu z Bratislavy/Brna do Vídně a zpět (cena bude upřesněna a platí se při odjezdu přímo v autobuse)

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Za doprovodu zkušeného průvodce Radka Hejreta navštívíme řadu starověkých i moderních míst, která nemůže vynechat žádný návštěvník Izraele (Jeruzalém, Ein Gedí, Masada, Safed, Tiberias ...) i místa, kam turisté tolik nejezdí (Golanské výšiny). Vykoupáme se ve světoznámém Mrtvém moři a v termálních jezírcích Gan HaShlosha, vstoupíme do řeky Jordánu a zažijeme také úžasnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné rybářské lodi. Kromě příjemného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.


Program zájezdu
08.03.2020
(Neděle)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je ve 14:30 hod. v Bratislavě/Brně, odjezd autobusem na letiště do Vídně, vlastní odlet je ve 20:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

09.03.2020
(Pondělí)
přílet do Izraele, Yad VaShem, Machane Yehuda, Menora

přílet 0:35, odbavení, odjezd na hotel, ubytování, kratší nocleh, pozdní snídaně, odjezd do Yad VaShem – prohlídka světoznámého památníku holokaustu, vyhlášené jeruzalémské tržiště Machane Yehuda, obří Menora u Knessetu – izraelského parlamentu, návrat na hotel, večeře, nocleh

 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
10.03.2020
(Úterý)
Jeruzalém – město velkého Krále, Betlém

snídaně, Olivová hora – nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada s prastarými olivami, průchod údolím Kidron ke Zdi nářků – nejsvětějšímu místu judaismu, prohlídka Židovské čtvrti Starého města (starověká obchodní třída Cardo Maximus, původní hradby z doby prvního Chrámu), hora Sion a hrob krále Davida, průchod Starým městem a Damašskou branou k Zahradnímu hrobu ve východní části Jeruzaléma, navečer přejezd do Betléma – pro zájemce návštěva míst spojených s narozením Ježíše Krista. Návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
11.03.2020
(Středa)
Mrtvé moře a okolí

snídaně, Davidovo údolí v En Gedí – krásná oáza s vodopády, ukrytá v judské poušti, místo, kde se skrýval David před králem Saulem. Legendární pevnost Masada – místo posledního odporu Židů proti Římanům, koupání a relaxace v Mrtvém moři – nejnižší místo zeměkoule (-420 m) – zážitek i pro neplavce (ve slané vodě se nedá ponořit), v podvečer Wadi Quelt (Údolí smrti) na cestě z Jeruzaléma do Jericha, návrat do na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
12.03.2020
(Čtvrtek)
přejezd do Galileje, řeka Jordán, Támar B´Kfar, Tiberias

snídaně, přejezd do Galileje, řeka Jordán - Qasr al Yahud, místo, kde působil Jan Křtitel, krásná přírodní rezervace Gan HaShlosha – koupání v termálních jezírkách, mošav Támar B'Kfar – farma s velice zajímavou historií pionýrského osídlování Izraele, Tiberias – posvátné město judaismu, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
13.03.2020
(Pátek)
Haifa, Kfar Masaryk, Masarykův les

snídaně, Haifa – největší izraelský přístav na břehu Středozemního moře, kibuc Kfar Masaryk založený Čechoslováky v meziválečném období, čerstvě rekultivovaný Masarykův les v Jezreelském údolí, návrat do Tiberias, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.03.2020
(Sobota)
Magdala, Tel Dan a Golanské výšiny

snídaně, Magdala – nové vykopávky nedávno objeveného města s unikátní synagogou, průjezd rovinou Genezaretskou, výjezd na Tel Dan – severní výspa starověkého Izraele, starověká svatyně biblického kmene Dan, prameniště řeky Jordánu, průjezd Golanskými výšinami po legendární silnici 98, hora Bental – panoramatický výhled do Sýrie, Návrat do Tiberias, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
15.03.2020
(Neděle)
Arbel, Safed, Galilejské moře a okolí

snídaně, výjezd na horu Arbel s nádherným výhledem na Galilejské moře, romantické pitoreskní městečko Safed - posvátné město judaismu, působiště významných rabínů, útočiště židovské komunity ve středověku. přejezd ke Galilejskému moři - prohlídka starověkých biblických míst Tabgha a Kafarnaum. Podvečerní plavba po Galilejském moři na replice starověkého rybářského člunu. Návrat do hotelu, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
16.03.2020
(Pondělí)
Tel Aviv, návrat domů

snídaně, odjezd do Tel Avivu – zastávka v moderní metropoli na břehu Středozemního moře, přejezd na letiště, odbavení – odlet v 16:00, přílet do Vídně v 18:45, odjezd autobusem do Bratislavy/Brna

 

 

 

 

 

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)

Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat emailem nebo poštou a zároveň zaplatit zálohu 400,- EUR (11.000 Kč) na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další podrobnější pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2020