Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2020 Izrael - po stopách Markova evangelia (s odjezdem z Bratislavy/Brna) 920,- EUR

Tento zájezd následuje život Pána Ježíše z pohledu Markova evangelia a chronologicky navštíví všechna místa v tomto evangeliu popsaná. Zcela záměrně se koná v období těsně před Velikonocemi, což umožní jejich hlubší prožití.

 

Vzhledem k tomu, že odjezd je organizovaný z Bratislavy s odletem z Vídně, je vhodný především pro zájemce ze Slovenska nebo z jižní Moravy. Zájemci z jižní Moravy budou do Vídně odjíždět z Brna.

 


Odjezd:    31.03.2020 (06:00)
Návrat:    08.04.2020 (09:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    4 × Tiberias
4 × Betlém

8 × * * *
Stravování:    8 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    23 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    23 890 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- autobusovou dopravu z Bratislavy/Brna do Vídně a zpět (cena bude upřesněna a platí se při odjezdu)

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Větší část zájezdu strávíme v Galileji – především okolo Galilejského moře. V místech kde Ježíš žil se svými učedníky a učil zástupy si i my připomeneme jeho učení i zázraky. Budeme číst Bibli přímo na místech v ní popsaných. Z paluby rybářských lodí, na jakých se plavil Ježíš se svými rybáři, si vychutnáme jedinečnou atmosféru Galilejského moře a okolí. Podíváme se také do Judska a zejména v Jeruzalémě si budeme moci doslova osahat místa popsaná v Markově evangeliu.

To vše s pohodlnou dopravou, příjemným ubytováním a odborným i duchovním výkladem, který uspokojí i náročné čtenáře Bible. Vedoucí zájezdu má dlouhodobé zkušenosti s provázením po Izraeli a současně teologické vzdělání i duchovenskou praxi.


Program zájezdu
31.03.2020
(Úterý)
odjezd do Vídně, odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 6:00 v Brně/Bratislavě na odjezdových místech, přejezd autobusem do Vídně na letiště, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 10:55 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.Přílet do Tel Avivu v 15:30, odbavení, transfer do Tiberias, ubytování, večeře

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
01.04.2020
(Středa)
Marek kapitoly 1 - 4

snídaně, hora Arbel – panoramatický výhled na Galileské moře a okolí, Tabgha I. – místo povolání rybářů, Tabgha II. - místo nasycení zástupů, Kafarnaum – Ježíšovo město - místo mnoha jeho vyučování, zázraků a znamení, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
02.04.2020
(Čtvrtek)
Marek kapitoly 4 - 7

snídaně, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Kursi – místo vyhnání démonů do vepřů na východní straně jezera (oblast gerasenská), Betsaida, Genezaret, Magdala - nově odkryté vykopávky biblického města z doby Ježíšovy s výjimečně zachovalými pozůstatky synagogy, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
03.04.2020
(Pátek)
Marek kapitoly 8 - 9

snídaně, výjezd do hor - Cesarea Filipova – královské město na úpatí masivu Hermonu, místo Proměnění Páně, Golanské výšiny – hora Bental – významné místo moderního Izraele, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
04.04.2020
(Sobota)
Marek kapitola 10

návštěva mošavu Támar B'Kfar – rodinná farma nedaleko Galilejského jezera – velice zajímavý příběh osídlování Izraele počátkem 20. století, Gan Ha Shlosha – koupání a v termálních jezírcích (celoročně teplá voda), Jordán – Qasr al Yahud – autentické místo, kde křtil Jan Křtitel na poušti a kde byl Ježíš pokřtěn, Jericho – uzdravení slepého, Vadi Quelt – vyhlídka na biblické údolí smrti, příjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.04.2020
(Neděle)
Marek kapitoly 11 - 13

snídaně, Betánie, pěší procházka z Betfage přes Olivovou horu do Jeruzaléma se zastávkou v Getsemane, návrat na hotel, večeře nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
06.04.2020
(Pondělí)
Marek kapitoly 14 - 15

snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – místo, kde stával biblický chrám, Zeď nářků – pozůstatek chrámu – nejsvětější místo židovství,hora Sion – Coennacullum – večeřadlo – místo, kde slavil Pán Ježíš se svými učedníky poslední večeři, Litostrotos – místo Ježíšova odsouzení Pilátem, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
07.04.2020
(Úterý)
Marek kapitola 16

snídaně, dopoledne Zahradní hrob (ukřižování, pohřeb a vzkříšení), odpoledne přejezd do Betléma, místo narození Páně a přilehlý jeskynní systém, večeře, kratší nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
08.04.2020
(Středa)
odlet do Vídně a návrat

lehká brzká snídaně, odjezd z hotelu okolo 01:30, transfer na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet v 6.40 hod. přílet do Vídně v 9:25 hod. místního času, odjezd autobusem do Bratislavy/Brna.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedená čísla, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 400,- EUR (10.000,- Kč) na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019