Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael - země Bible (s odjezdem z Hodonína a odletem z Vídně) REZERVACE

Izrael není jen moderní krásná země, ale má také velmi bohatou historii a především je to dějiště většiny událostí, popsaných v Bibli. V tomto zájezdu budeme mít možnost si připomenout mnoho příběhů přímo na místech, kde se odehrály a doslova se dotýkat biblické historie. 

Vzhledem k tomu, že zájezd odjíždí z Hodonína a odlétá z Vídně, je vhodný zejména pro zájemce z Moravy.


Odjezd:    26.04.2020 (16:00)
Návrat:    03.05.2020 (22:00)
Počet nocí:    6
Ubytování:    2 × Tiberias
4 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    21 690 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140Celková cena zájezdu:    21 690 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 6 x ubytování ve 3* hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího zkušeného vedoucího zájezdu

- plavbu po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)

- dopravu autobusem z Hodonína na letiště do Vídně a zpět (bude upřesněna a platí se individuálně před odjezdem autobusu)


Doplňující informace

Vykoupáme se také ve 3 mořích (Středozemním, Mrtvém a Galilejském) a zažijeme úžasnou atmosféru Galilejského moře také z paluby dřevěné rybářské lodi. Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků. Tento zájezd doporučujeme každému, kdo má zájem o hlubší porozumění Bible v kontextu místa a tehdejší doby. Zkušený průvodce a biblický učitel také objasní řadu souvislostí, které nám při běžném čtení Písma mohou uniknout.


Program zájezdu
26.04.2020
(Neděle)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků a společný odjezd autobusem na letiště do Vídně, odbavení, vlastní odlet je ve 21:35 hod

27.04.2020
(Pondělí)
Přílet do Izraele, Jaffa, Cesarea Přímořská, Karmel, Tiberias

přílet do Izraele ve 2:00 místního času, odbavení, přejezd do Jaffy – časná ranní prohlídka starobylého centra jednoho z nejstarších izraelských přístavů, Cesarea Přímořská – hlavní město judské provincie v novozákonní době a významný přístav u Středozemního moře, možnost vykoupání na pláži u starobylého akvaduktu, který napájel město, vrcholek Karmelu (Muchraka) – místo Eliášova zápasu s Baalovými proroky, - nádherný výhled na celou Galileu, průjezd dolinou Armageddon do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
28.04.2020
(Úterý)
Safed, Kafarnaum, Galilejské moře, Magdala

snídaně, horské městečko Safed – posvátné město judaismu s pohnutou historií, Kafarnaum – město, kde žil a působil Pán Ježíš Kristus, Galilejské moře - možnost vykoupání, Magdala – nové unikátní vykopávky nedávno objeveného města z přelomu našeho letopočtu. Podvečerní plavba po Galilejském moři, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
29.04.2020
(Středa)
Přejezd do Judska, Gan HaShlosha, řeka Jordán, Jericho, Betlém

snídaně, mošav Támar B'Kfar – rodinná farma s velice zajímavou historií pionýrského osídlování Izraele, Gan HaShlosha – koupání v termálních jezírkách, průjezd údolím Jordánu do Judska, řeka Jordán - Qasr al Yahud (Betánie Zajordánská), autentické místo, kde křtil Jan Křtitel, Jericho – nejstarší a nejníže položené město světa, přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
30.04.2020
(Čtvrtek)
Jeruzalém – hora Sion a židovská čtvrť Starého města

snídaně, Jeruzalém - hora Sion – průchod do Židovské čtvrti Starého města - původní hradby Jeruzaléma z 9. století před naším letopočtem, Cardo Maximus – pozůstatky hlavní ulice v době římské, Zeď nářků – nejsvětější místo judaismu, Ofel – chrámové podhradí se zachovalým chrámovým schodištěm z novozákonní doby, navečer Betlém – pro zájemce prohlídka místa narození Ježíše Krista, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
01.05.2020
(Pátek)
Jeruzalém – město velkého Krále

snídaně, vrcholek Olivové hory s krásným panoramatickým výhledem na Jeruzalém, sestup dolů do Getsemanské zahrady, přechod Kidronského údolí a vstup do Starého města. Bethesda – autentické místo, kde Pán Ježíš uzdravil chromého, Lithostrotos – místo, kde Pilát soudil Ježíše, Damašská brána, Šalomounův lom a Sidkiášova jeskyně – místo, kde se lámal kámen na stavbu chrámu, Zahradní hrob – alternativní místo ukřižování, pohřbu a vzkříšení Páně. Návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.05.2020
(Sobota)
Mrtvé moře a okolí

snídaně, Vadi Quelt (údolí smrti) na cestě z Jeruzaléma do Jericha, dále Davidovo údolí v En Gedí (zdarma) – krásná oáza s vodopády, ukrytá v judské poušti, pěší procházka na místo, kde se skrýval David před králem Saulem. Následuje prohlídka Kumránu – místo nálezu Svitků od Mrtvého moře – jednoho z největších archeologických nálezů 20. stol. Odpoledne Mrtvé moře – nejnižší místo zeměkoule (-420 m) - koupání a relaxace, návrat do Betléma, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
03.05.2020
(Neděle)
Tel Aviv, odlet domů

snídaně, odjezd do Tel Avivu – koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži nebo možnost posledních nákupů na místním vyhlášeném tržišti, po poledni transfer na letiště, odbavení, odlet v 17:30, přílet do Vídně ve 20:15 místního času, odjezd autobusem do ČR


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2020