Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izraelem s Biblí v ruce

Tento zájezd následuje život Pána Ježíše z pohledu Markova evangelia a chronologicky navštíví všechna místa v tomto evangeliu popsaná. Samozřejmostí je pohodlná doprava, příjemné ubytování a odborný i duchovní výklad, který uspokojí i náročné čtenáře Bible.


Odjezd:    27.04.2020 (08:00)
Návrat:    06.05.2020 (21:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    4 × Tiberias
5 × Betlém

9 × * * *
Stravování:    9 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    24 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140Celková cena zájezdu:    24 890 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 9x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Větší část zájezdu strávíme v Galileji – především okolo Galilejského moře. V místech kde Ježíš žil se svými učedníky a učil zástupy si i my připomeneme jeho učení i zázraky. Budeme číst Bibli přímo na místech v ní popsaných. Z paluby rybářských lodí, na jakých se plavil Ježíš se svými rybáři, si vychutnáme jedinečnou atmosféru Galilejského moře a okolí. Podíváme se také do Judska a zejména v Jeruzalémě si budeme moci doslova osahat místa popsaná v Markově evangeliu. V tomto zájezdu je větší důraz na zamyšlení, ztišení a prožívání duchovní atmosféry, proto je program volnější s dostatkem času.


Program zájezdu
27.04.2020
(Pondělí)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 8:00 na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni, v odletové hale Terminál 1. Vlastní odlet je ve 11:10 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol. Přílet do Tel Avivu v 15:30, odbavení, transfer do Tiberias se zastávkou v Nazaretu, ubytování, večeře a nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
28.04.2020
(Úterý)
Markovo evangelium kap. 1 – 4

Po snídani vyjedeme na horu Arbel, odkud je nádherný panoramatický výhled na Galilejské moře a okolí. Odtud sjedeme na místo, kde Pán Ježíš povolal rybáře na břehu Galilejského moře. V poledne bude příležitost k odpočinku u Galilejského moře a k vykoupání. Větší část odpoledne strávíme v Kafarnaum, kde si připomeneme Ježíšovo vyučování, zázraky a znamení, které tam učinil. V podvečer se vrátíme na hotel k dobré večeři, po ní může být ještě setkání pro zájemce a následovat bude nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
29.04.2020
(Středa)
Markovo evangelium kap. 4 - 8

Po snídani se budeme plavit po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi. V Kursi na východní straně jezera (oblast gerasenská) si připomeneme místo vyhnání démonů do vepřů. Podíváme se také do Betsaidy a potom na místě zvaném Tabgha, kde došlo k zázračnému nasycení zástupů. Následovat bude zastávka v Genezaretu s příležitostí k odpočinku a koupání. Odpoledne si ještě prohlédneme Magdalu, kde jsou nově odkryté vykopávky biblického města z doby Ježíšovy s výjimečně zachovalými pozůstatky synagogy. Navečer se opět vrátíme na hotel k večeři, posezení a posléze k noclehu.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
30.04.2020
(Čtvrtek)
Markovo evangelium kap. 8 - 9

Den začneme dobrou snídani, po které bude následovat výjezd do Cesareje Filipovy, královského města na úpatí masivu Hermonu, kde došlo k Petrovu vyznání a v okolí také k Proměnění Páně. Odpoledne se podíváme na Golanské výšiny - na horu Bental – významné místo moderního Izraele. Večer se vrátíme na hotel k večeři, posezení a nočnímu odpočinku.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
01.05.2020
(Pátek)
Markovo evangelium kap. 10

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a cestou na jih do Judska se zastavíme v mošavu Támar B'Kfar, což je rodinná farma nedaleko Galilejského jezera s velice zajímavým příběhem osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou bude přírodní rezervace Gan Ha Shlosha s příležitostí ke koupání v termálních jezírcích. U řeky Jordánu leží Qasr al Yahud – autentické místo, kde křtil Jan Křtitel na poušti a kde byl Ježíš pokřtěn. V nedalekém Jerichu si připomeneme uzdravení slepého a další biblické událost z tohoto místa. Cestou do Jeruzaléma se ještě zastavíme u Wadi Quelt na vyhlídce do biblického údolí smrti. V podvečer dorazíme příjezd do Betléma, kde se ubytujeme, dobře navečeříme a ještě se sejdeme na přivítání soboty.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.05.2020
(Sobota)
volný den v Jeruzalémě

Sobota je v Izraeli volným dnem v souladu s Biblí. Zájemci mohou navštívit bohoslužby v Jeruzalémě nebo si prostě jen tak užívat města velkého Krále. Snídaně, večeře, ubytování i doprava jsou samozřejmě zajištěné.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
03.05.2020
(Neděle)
Markovo evangelium kap. 11 -13

Dnes nás čeká pěší procházka. Po snídani vyjedeme nejprve do Betánie, potom půjdeme pěšky z Betfage přes Olivovou horu do Jeruzaléma se zastávkou v Getsemane. Odpoledne se podíváme do muzea na venkovní model Jeruzaléma v době Ježíšově. Navečer se vrátíme do hotelu k večeři, večernímu posezení a zaslouženému odpočinku.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
04.05.2020
(Pondělí)
Markovo evangelium kap.14 – 15

Po snídani přejedeme do Jeruzaléma na Chrámovou horu, kde stával biblický chrám. Jeho posledním pozůstatkem je Zeď nářků - nejsvětější místo židovství. Odtud přejdeme na horu Sion, kde slavil Pán Ježíš se svými učedníky poslední večeři, Navečer přejedeme do Betléma, kde si zájemci mohou prohlédnout místo narození Páně a přilehlý jeskynní systém. Po večeři se opět sejdeme ke společnému setkání, po kterém bude následovat zasloužený odpočinek.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.05.2020
(Úterý)
Markovo evangelium kap.15-16

Den začneme dobrou snídaní, po které navštívíme Litostrotos – místo Ježíšova odsouzení Pilátem. Odtud přejdeme do Zahradního hrobu, kde si připomeneme ukřižování, pohřeb a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Odpoledne nám vyjde ještě čas na osobní volno, které je možné využít k individuálnímu rozloučení s Jeruzalémem. Navečer se vrátíme na hotel k večeři, balení a noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
06.05.2020
(Středa)
Tel Aviv a návrat do ČR

Poslední snídaně a odjezd z hotelu do Tel Avivu, kde bude příležitost ke koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži nebo k utracení posledních šekelů na známém tržišti HaCarmel. okolo 14:00 transfer na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet v 17:55 hod. přílet do Prahy ve 21:00 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2020