Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2020 Velký okruh Jordánskem a Izraelem (s koupáním ve 4 mořích)

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících ke starověkému Izraeli, úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců, osamělé pouštní paláce a pestrou směsici židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte s námi na největší z našich zájezdůa nebudete litovat!


Odjezd:    12.05.2020 (21:00)
Návrat:    24.05.2020 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    2 × Tiberias
2 × Ammán
2 × Petra
2 × Eilat
3 × Betlém

11 × * * *
Stravování:    11 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    34 480 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $250Celková cena zájezdu:    34 480 Kč + 250 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně všech leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli a Jordánsku moderním klimatizovaným autokarem

- 11 x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně a večeře formou švédských stolů)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a místních průvodců

Cena nezahrnuje:
  • vstupné do Petry, jordánské vstupní vízum+výstupní poplatky na jordánských a izraelských hranicích, spropitné v hotelu, řidičům autobusů a místním průvodcům, vstupné na ostatní společně navštívená místa; vše dohromady 250 USD (platí se až v Izraeli)

  • fakultativní návštěvu podmořského akvária (25 USD), případně rezervace na korálovém útesu (10 USD) nebo Delfíního zálivu v Eilatu – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný, navštíví krásné památky Jordánska včetně světoznámé Petry a neméně zajímavá místa napříč celým Izraelem. Bonusem je koupání ve všech 4 izraelských mořích (Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé) a relaxace v eilatském letovisku.

Za doprovodu zkušených průvodců si budete moci doslova osahat tato místa a zažít zdejší výjimečnou atmosféru. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu


Program zájezdu
12.05.2020
(Úterý)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je ve 21:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u tabule s odlety, odbavení, vlastní odlet je ve 23:00 hod.

13.05.2020
(Středa)
Přílet do Izraele, Jaffa, Středozemní moře, Muchraka, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 03:50 místního času, odbavení, Jaffa – prohlídka starověkého biblického přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Zastávka u Herodova akvaduktu nedaleko Cesareje na okraji přírodní pláže – koupání ve Středozemním moři. Muchraka – vrcholek hory Karmel na místě Eliášova zápasu s Baalovými proroky. Příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.05.2020
(Čtvrtek)
Safed, Galilejské moře a okolí

snídaně, Safed – pitoreskní starobylé posvátné město judaismu, Hora Blahoslavenství, Kafarnaum – místa působení Pána Ježíše Krista, koupání v Galilejském moři a plavba po něm, po návratu na hotel večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
15.05.2020
(Pátek)
Přejezd do Jordánska, Ajloun, Jerash

snídaně, přejezd na jordánské hranice, překročení hranic do Jordánska, hrad Ajloun – středověká pevnost z 12. století, ohromující starověké město Jerash (Gerasa) – jedna z největších a nejlépe zachovaných antických památek Blízkého východu, přejezd do Ammánu, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Ammán ( * * *, Polopenze)
16.05.2020
(Sobota)
Pouštní paláce – tajemné perly jordánské historie

snídaně, jordánské pouštní paláce: Ammán – úchvatný římský amfiteátr, Al Amra – palác s krásnou výzdobou zařazený na seznam Světového dědictví UNESCO, objevený naším cestovatelem A. Musilem, Al Kharanah –opevněný karavanseráj, Al Azraq – „Modrý hrad“ – největší starověká oáza v jordánské poušti, sídlo legendárního Lawrence z Arábie, návrat do Ammánu, večeře, nocleh

Ubytování: Ammán ( * * *, Polopenze)
17.05.2020
(Neděle)
Stezka králů – Hora Nebo, Madaba, Al Karak

snídaně, průjezd Jordánskem na jih po Stezce králů: Hora Nebo – místo Mojžíšovy smrti, Madaba - ruiny starověkého města - prohlídka chrámu sv. Jiří (světoznámá mozaiková mapa znázorňující Blízký východ), Al Karak – největší křižácký hrad na Blízkém východě, příjezd do Petry, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
18.05.2020
(Pondělí)
Nabatejské skalní město Petra

snídaně, celodenní prohlídka Petry, nádherného pouštního města, vybudovaného národem Nabatejců. Petra je považována za jeden ze 7 novodobých divů světa, večeře, nocleh v Petře

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
19.05.2020
(Úterý)
údolí Wadi Rum, přejezd do Izraele, Eilat

snídaně, zastávka v údolí Wadi Rum – stanice hidžábské železnice a nádherné pouštní scenérie v největší jordánské přírodní rezervaci, přejezd na hranice s Izraelem, překročení hranic, Eilat – izraelské letovisko u Rudého moře, zbytek dne relaxace u moře - koupání na centrální pláži nedaleko od hotelu, večeře, nocleh Eilat

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
20.05.2020
(Středa)
odpočinkový den u Rudého moře

snídaně, Eilat - celodenní relaxace u Rudého moře – možnost koupání na centrální pláži a nabídka fakultativních akcí: návštěva národní přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes – koupání a šnorchlování na útesu, eilatská podmořská observatoř a akvárium, Delfíní záliv – možnost potápění s delfíny, večeře, nocleh Eilat

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
21.05.2020
(Čtvrtek)
přejezd na sever, Timna, Yotvata, Mrtvé moře

snídaně, Timna - Šalomounovy doly uprostřed Negevské pouště – nejstarší měděné doly na světě, exkurze v pouštním kibucu Yotvata, odjezd na sever - Mrtvé moře – nejníže položené místo na Zemi, koupání v letovisku Newe Zohar (ideální pro neplavce, v Mrtvém moři se nedá potopit), přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh,

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
22.05.2020
(Pátek)
Jad Vashem, Jeruzalém

snídaně, návštěva světoznámého památníku Jad Vashem v Jeruzalémě, Jeruzalém – hora Sion a významné památky Staré židovské čtvrti – hrob krále Davida, posvátná Zeď nářků, hlavní třída z doby římské - Cardo Maximus, odpoledne Zahradní hrob – alternativní místo pohřbu Pána Ježíše Krista návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
23.05.2020
(Sobota)
pokračování prohlídky Jeruzaléma, Betlém

snídaně, Olivová hora s nejkrásnějším výhledem na Jeruzalém, Getsemanská zahrada s olivami starými 2000 let, Via Dolorosa - muslimská a křesťanská čtvrť Starého města, odpoledne Betlém – místa spojená s narozením Pána Ježíše Krista, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
24.05.2020
(Neděle)
Tel Aviv, návrat do ČR

snídaně, Tel Aviv – koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži nedaleko od centra města, možnost individuálních návštěv místních muzeí a galerií,odpoledne odjezd na letiště, odbavení k letu, odlet v 18:25, přílet do Prahy ve 21:30 místního času


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 15.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2020